Online catalogus
Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op Doordeweeks zijn wij bereikbaar van 09.00 uur - 17.00 uur
o 0252 217 533

WIKO Verpakkingen en de feestdagen

Op de volgende feestdagen in mei zijn wij gesloten:

donderdag 18 mei - Hemelvaartsdag GESLOTEN    donderdag en vrijdag routes worden dinsdag en woensdag gereden
vrijdag 19 mei - brugdag GESLOTEN   

maandag 29 mei - 2e Pinksterdag GESLOTEN    maandag route vervalt

Vervallen routes worden zoveel mogelijk in dezelfde week gereden. Bestel tijdig om zeker te zijn dat u uw artikelen binnenkrijgt.We are closed on the following public holidays in May:

Mondag April 10th - Easter Monday
Thursday April 27th - King's Day

Thursday May 18th - Ascension Day
Friday May 19th - closed

Monday May 29th - Whit Monday

Canceled routes will be driven in the same week as much as possible. Order in time to make sure you get your items.

Overheidsmaatregelen per 1 januari 2023

 

Geachte relatie,

 

Per 1 januari 2023 verschuift de verantwoordelijkheid voor het afdragen van de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen, op voorspraak van het Ministerie van I&W.

Met de afvalbeheerbijdrage betalen wij indirect de inzameling en recycling van verpakkingen.

 

Door de wijziging worden wij als importeur verantwoordelijk gehouden voor het afdragen van de afvalbeheerbijdrage. Vanwege de grote impact hiervan zijn wij genoodzaakt deze aan u door te berekenen.

 

Om deze maatregel zo transparant mogelijk door te voeren hebben wij besloten dat deze per product apart op de factuur zal worden berekend. De geldende tarieven voor de verschillende materialen kunt u vinden op: https://www.afvalfondsverpakkingen.nl/nl/tarieven.

 

Op dit moment brengen wij de impact per product in kaart. Gezien de complexiteit van deze wijziging kunnen wij u hierover nog niet informeren. De impact hangt o.a. af van het gewicht van het product zelf (eventueel bestaande uit meerdere materialen) en van het gewicht van het verpakkingsmateriaal waarin het product zit verpakt.

 

Wij hebben met een schematisch overzicht geprobeerd meer duidelijkheid omtrent de regelgeving te geven. Dit overzicht is HIER te vinden.

 

Indien u zelf producten uit het buitenland importeert of producten bij ons koopt voorzien van eigen bedrukking (private label) dient u voor deze producten zelf de aangifte afvalbeheerbijdrage te verzorgen.

 

Naast bovenstaande maatregel dienen wij tevens een zogenaamde SUP-toeslag van € 2,30 per 1000 stuks af te dragen, voor producten die onder de ‘Single Use Plastics’ wetgeving vallen. Ook deze toeslag zullen wij op productniveau aan u doorberekenen.

 

De verantwoordelijke voor de afvalbeheerbijdrage is tevens verantwoordelijk van de afdracht van deze SUP-toeslag. Wij hopen u spoedig nader te informeren voor welke producten deze toeslag van toepassing is.

 

Wij streven er naar de eerste wijzigingen door te voeren met ingang van 9 januari 2023. Helaas zijn nog niet alle gegevens bekend, dus er kunnen nog wijzigingen volgen.

Wij rekenen op uw begrip voor deze maatregelen. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd met ons contact opnemen.

 

Team WIKO Verpakkingen

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afval/regels-voor-wegwerpplastic
Bron: https://www.afvalfondsverpakkingen.nl/nl/single-use-plastic-sup-wetgeving
Bron: https://www.afvalfondsverpakkingen.nl/nl/nieuwe-wetgeving

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

Verbod op PFAS in Nederland

Verklaring PFAS in verpakkingen WIKO Verpakkingen

 

Wat is PFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) is een verzamelnaam voor circa 6000 chemische stoffen, die door de mens zijn gemaakt. Zij komen van nature niet in het milieu voor. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid.

Waarvoor worden PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen) gebruikt?

PFAS hebben handige eigenschappen: ze zijn onder andere water-, vetafstotend. Ze zitten in verschillende producten. Bijvoorbeeld in voedselverpakkingsmaterialen, blusschuim, anti-aanbaklagen van pannen, kleding, textiel en cosmetica. Ook worden ze gebruikt in verschillende industriële toepassingen en processen.

In de verpakkingsmaterialen gaat het vooral om papier en karton met vetwerende eigenschappen. Bijvoorbeeld snackzakken en vellen van ersatz materiaal bevatten PFAS.

Welke schadelijke eigenschappen hebben PFAS?

Van een aantal PFAS is bekend dat ze ongewenste eigenschappen hebben. Dit zijn bijvoorbeeld PFOS (perfluoroctaansulfonaten) en PFOA (perfluoroctaanzuur). Ook over de ongewenste eigenschappen van GenX-stoffen is steeds meer informatie beschikbaar. Van deze stoffen is bekend dat ze:

  • Niet of nauwelijks afbreken in het milieu (ze zijn persistent)
  • Schadelijke effecten kunnen geven in mensen en het milieu (ze zijn toxisch)
  • Zich gemakkelijk en snel verspreiden in het milieu (ze zijn mobiel) en/of
  • Ophopen in het menselijk lichaam, in dieren en planten (ze zijn bioaccumulerend)

Teveel blootstelling aan PFAS in Nederland

Of PFAS daadwerkelijk gezondheidseffecten geven, hangt onder andere af van hoeveel PFAS mensen binnen krijgen over de tijd. Mensen in Nederland krijgen te veel PFAS binnen via voedsel en drinkwater. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM uit 2021. Hierdoor kunnen er nadelige effecten op de gezondheid ontstaan.

Verder onderzoek

De kennis over PFAS en gezondheid is en blijft in ontwikkeling. Het RIVM doet onderzoek naar PFAS bijvoorbeeld in bodem en oppervlaktewater. Ook heeft het RIVM namens Nederland samen met Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden meegewerkt aan het Europees verbod op PFAS.

Verbod op PFAS in Nederland

Vooruitlopend op het Europese verbod op PFAS in 2025 heeft de Nederlandse overheid middels de Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 april 2022, 3348384-1027396-VGP  het gebruik van PFAS in verpakkingsmaterialen verboden. Dit verbod bestaat uit twee termijnen. Het directe verbod per 1 juli 2022 geldt voor producten die bepaalde PFAS bevatten, te weten PFOS (perfluoroctaansulfonaten) en PFOA (perfluoroctaanzuur). Deze PFAS zijn al in Nederland verboden sinds 2020 en komen dus niet voor in de door ons verkochte verpakkingen.

De tweede termijn gaat over een geheel PFAS verbod en is effectief per 1 januari 2023.

Uitvoering verbod

WIKO Verpakkingen is druk bezig de artikelen die PFAS bevatten te vervangen door producten die PFAS vrij zijn. Hierbij zijn wij afhankelijk van de geboden alternatieven in de verpakkingsmarkt.

Voor een aantal toepassing is er reeds een alternatief (PFAS vrij ersatz) en wij zullen die alternatieven in ons assortiment gebruiken. Voor het suikerriet gamma worden er momenteel verschillende alternatieven uitgewerkt, het nadeel van het niet gebruiken van PFAS is het verliezen van de vetwerende eigenschappen, om dit nadeel zoveel mogelijk op te vangen is veel onderzoek nodig.

 

WIKO Verpakkingen © juli 2022 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statiegeld op kleine plastic (PET) flessen per 1 juli 2021

Statiegeld op kleine plastic flesjes voor minder zwerfafval

Nieuwsbericht | 22-06-2021 | 17:00

Op 1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. Dat heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven met het verpakkend bedrijfsleven afgesproken.

Per flesje (< 1 liter) wordt straks 15 cent statiegeld gerekend. Voor grote flessen (> 1 liter) blijft het 25 cent.

Inleveren kan in supermarkten, op treinstations, bij tankstations langs de weg en via cateraars.

Deze maatregel moet leiden tot veel minder plastic zwerfafval. Producenten van flesjes frisdrank en water zijn verantwoordelijk voor de invoering van het statiegeldsysteem.

Horeca en kleine bedrijven zijn vrijgesteld van de verplichting kleine plastic flesjes in te zamelen.

----------------------------------------------------------------------------------------
Veelgestelde vragen:

1) Welke flessen moeten worden ingeleverd?
Alleen kunststof flessen van frisdrank en waters die in Nederland met statiegeld worden verkocht kunnen retour worden gebracht bij een van de innamepunten.
Plastic flessen van sap, zuivel en siroop worden niet ingezameld via het statiegeldsysteem.

2) Wordt blik ook onderdeel van het statiegeldsysteem?
Blik wordt niet meegenomen in de uitrol van juli 2021. Het is namelijk nog onderdeel van de politieke discussie.

3) Waar kan ik meer informatie vinden over dit onderwerp?
Op statiegeldnederland.nl wordt de regeling helder uiteengezet.
Het nieuwsbericht is te vinden op de site van de Rijksoverheid. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privacyverklaring

 
 
Via de website https://www.wikoverpakkingen.nl/ van Wiko-Papier en Plastics B.V. handelend onder de naam WIKO Verpakkingen worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonsgegevens verwerken wij dan ook op zorgvuldige wijze en wij dragen zorg voor de beveiliging hiervan.
 
Bij de verwerking van persoonsgegevens respecteren wij de eisen die de privacywet hieraan stelt. Dit betekent onder andere dat wij:

* u uitdrukkelijke om toestemming zullen vragen om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
* er alles aan zullen doen om onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
* passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
* uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.In deze privacyverklaring zullen wij voorts duidelijk uitleg geven over welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Persoonsgegevens en het gebruik daarvan

Wanneer u gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die u zelf invult door bijvoorbeeld een offerte aan te vragen, een  bestelling te plaatsen middels het aanmaken van een account):
* Voor- en achternaam
* Bedrijfsnaam
* B.T.W. nummer
* Kamer van Koophandel inschrijving
* E-mailadres
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* Betaalgegevens
* Aankoopgeschiedenis
* Inloggegevens van uw account

Voornoemde gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

* om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
* om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
* om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
* om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
* om (op individueel niveau) onze website, ons assortiment en onze dienstverlening online te verbeteren. Dit doen wij op basis van: uw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze * * website door bezoekers.

Verzamelen van informatie

Persoonsgegevens verzamelen wij op verschillende manieren. Zo kunt u bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen, waarbij wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden.

Daarnaast kunt u een account aanmaken op onze website waarmee u inzicht verkrijgt in uw bestellingen en deze bij kunt houden.

Verder is het mogelijk dat u ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen zodat we uw vraag of klacht in behandeling kunnen nemen.
Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook), bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen uw accountnaam zodat wij op uw bericht kunnen reageren.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op uw computer. 

Cookies op zich kunnen geen individuele gebruiker identificeren, maar slechts de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt door een willekeurig gegenereerde identificatiemarkering.

Bewaartermijnen voor persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de hiervoor genoemde doeleinden te realiseren.
 
Nieuwsbrief

Wij kunnen u, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht u geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Tevens heeft u de mogelijkheid om in uw account u af te melden voor de nieuwsbrief.
 
Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten[A5] .
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te zijn dat ze goed met uw gegevens omgaan.

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Wanneer wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector[A6] .

Inzage en wijzigen van uw gegevens en meeneembaarheid daarvan

Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kunt u deze te allen tijde wijzigen in uw account.

Wanneer u niet in het bezit bent van een account en toch graag uw persoonsgegevens in wilt zien of deze wilt laten verwijderen, dan wel gebruik wenst te maken van uw recht op meeneembaarheid van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice via de volgende gegevens:
 
Wiko Verpakkingen
Jagtlustkade 18
2171 AG Sassenheim
info@wikoverpakkingen.nl
 
Autoriteit Persoonsgegevens

Als u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens heeft, kunt u deze uiteraard aan ons voorleggen zodat we met u naar een oplossing kunnen zoeken. Dit laat onverlet dat de privacywetgeving u het recht biedt om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
 
Contactgegevens

Als u vragen hebt over uw privacy en/of deze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door te mailen naar info@wikoverpakkingen.nl of door contact met ons op te nemen via telefoonnummer 0252 217 533.  

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.
 
Deze privacyverklaring is opgesteld op 20 maart 2018 en nadien niet gewijzigd.
 
 
www.wikoverpakkingen.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.wikoverpakkingen.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren