Online catalogus
Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op Doordeweeks zijn wij bereikbaar van 09.00 uur - 17.00 uur
o 0252 217 533

WIKO Verpakkingen tijdens de zomer

 WIKO Verpakkingen is gewoon geopend tijdens de zomer!

Wij rijden zoveel mogelijk onze vaste routes, maar afwijkingen kunnen tijdens de vakantieperiode voorkomen.

Zorg dat uw bestelling op tijd bij ons binnen is zodat wij kunnen zorgen dat u uw artikelen snel binnen heeft!

Posters, folders en prijskaarten zijn niet niet mogelijk in de weken 32 / 33 /34. Laatste mogelijkheid om uw opgave te doen is donderdag 1 augustus. 

Wij wensen u een succesvolle zomer toe!

[ T ] 0252 - 217 533
[ E ] verkoop@wikoverpakkingen.nl


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIKO-app

De WIKO-app is beschikbaar in de stores!

Makkelijk bestellen via de smartphone of tablet.

De WIKO-app is te vinden via de onderstaande links:
 

 

https://itunes.apple.com/nl/app/wiko-verpakkingen/id1459833944?mt=8

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Inventief_IT.GildepakWiko

 


Vraag eerst een account aan : telefonisch (0252-217 533) of per e-mail (verkoop@wikoverpakkingen.nl).

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hollandse Nieuwe Haring 2019:

De traditionele veiling van het eerste vaatje is op 11 juni, de opbrengst gaat dit jaar naar Villa Pardoes.
De veiling zal gedaan worden door
Beau van Erven Dorens en Mariska van Kolck zal de presentatie doen. 


Het seizoen gaat een dag later van start. WIKO Verpakkingen heeft weer een assortiment verpakkingen speciaal voor de Nieuwe Haring.


Ons assortiment is hier  te vinden! Ook kunt u de folder downloaden via deze link.
Wilt u promotiemateriaal (spandoek, posters, vlaggen) laat het ons weten en wij maken het voor u!

Veel succes!


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privacyverklaring

 
 
Via de website https://www.wikoverpakkingen.nl/ van Wiko-Papier en Plastics B.V. handelend onder de naam WIKO Verpakkingen worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonsgegevens verwerken wij dan ook op zorgvuldige wijze en wij dragen zorg voor de beveiliging hiervan.
 
Bij de verwerking van persoonsgegevens respecteren wij de eisen die de privacywet hieraan stelt. Dit betekent onder andere dat wij:

* u uitdrukkelijke om toestemming zullen vragen om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
* er alles aan zullen doen om onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
* passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
* uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.In deze privacyverklaring zullen wij voorts duidelijk uitleg geven over welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Persoonsgegevens en het gebruik daarvan

Wanneer u gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die u zelf invult door bijvoorbeeld een offerte aan te vragen, een  bestelling te plaatsen middels het aanmaken van een account):
* Voor- en achternaam
* Bedrijfsnaam
* B.T.W. nummer
* Kamer van Koophandel inschrijving
* E-mailadres
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* Betaalgegevens
* Aankoopgeschiedenis
* Inloggegevens van uw account

Voornoemde gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

* om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
* om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
* om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
* om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
* om (op individueel niveau) onze website, ons assortiment en onze dienstverlening online te verbeteren. Dit doen wij op basis van: uw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze * * website door bezoekers.

Verzamelen van informatie

Persoonsgegevens verzamelen wij op verschillende manieren. Zo kunt u bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen, waarbij wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden.

Daarnaast kunt u een account aanmaken op onze website waarmee u inzicht verkrijgt in uw bestellingen en deze bij kunt houden.

Verder is het mogelijk dat u ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen zodat we uw vraag of klacht in behandeling kunnen nemen.
Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook), bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen uw accountnaam zodat wij op uw bericht kunnen reageren.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op uw computer. 

Cookies op zich kunnen geen individuele gebruiker identificeren, maar slechts de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt door een willekeurig gegenereerde identificatiemarkering.

Bewaartermijnen voor persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de hiervoor genoemde doeleinden te realiseren.
 
Nieuwsbrief

Wij kunnen u, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht u geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Tevens heeft u de mogelijkheid om in uw account u af te melden voor de nieuwsbrief.
 
Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten[A5] .
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te zijn dat ze goed met uw gegevens omgaan.

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Wanneer wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector[A6] .

Inzage en wijzigen van uw gegevens en meeneembaarheid daarvan

Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kunt u deze te allen tijde wijzigen in uw account.

Wanneer u niet in het bezit bent van een account en toch graag uw persoonsgegevens in wilt zien of deze wilt laten verwijderen, dan wel gebruik wenst te maken van uw recht op meeneembaarheid van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice via de volgende gegevens:
 
Wiko Verpakkingen
Jagtlustkade 18
2171 AG Sassenheim
info@wikoverpakkingen.nl
 
Autoriteit Persoonsgegevens

Als u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens heeft, kunt u deze uiteraard aan ons voorleggen zodat we met u naar een oplossing kunnen zoeken. Dit laat onverlet dat de privacywetgeving u het recht biedt om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
 
Contactgegevens

Als u vragen hebt over uw privacy en/of deze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door te mailen naar info@wikoverpakkingen.nl of door contact met ons op te nemen via telefoonnummer 0252 217 533.  

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.
 
Deze privacyverklaring is opgesteld op 20 maart 2018 en nadien niet gewijzigd.
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorbereid op verbod gratis plastic tas 

Retailkansen
Het Rijk stimuleert afval te verminderen, zoveel mogelijk producten en materialen opnieuw te gebruiken en afval op een goede manier weg te gooien.
Daarom komt er vanaf 1 januari 2016 een verbod op de gratis plastic tas. Winkeliers mogen dan geen gratis plastic tas meer meegeven aan hun klanten.
Wilt u als ondernemer toch een plastic tas meegeven? Dan vraagt u een vergoeding en zorgt u ervoor dat de tas stevig is zodat de klant uw tas lang gebruikt.
 
Waarover gaat het verbod?
Het verbod op de plastic tas gaat over het gratis verstrekken van plastic draagtassen op de plaats van verkoop van goederen of producten.
 
Uitzonderingen
De volgende uitzonderingen gelden voor het verbod:

1. Hygiëne
Een zeer dunne (minder dan 0,015 millimeter wanddikte) draagtas mag wel gratis aan een klant meegegeven, wanneer hiermee wordt voorkomen dat:

- onverpakte levensmiddelen ongeschikt raken voor consumptie door vervuiling of besmetting met ziekteverwekkers van buitenaf;
of
- levensmiddelen ongeschikt raken voor consumptie door lekvocht van rauwe vis, rauw vlees of rauw gevogelte uit niet afgesloten verpakkingen.
Ongeschikt raken voor consumptie
Voorbeelden van producten die ongeschikt kunnen raken voor consumptie zijn:
- in papier verpakte vis;
- in losse folievellen verpakt rauw vlees of rauwe etenswaren.
 In deze situaties mag een gratis, zeer dunne plastic tas worden versterkt als secundaire verpakking van deze rauwe producten.


2.      Tegengaan voedselverspilling 
Een zeer dunne draagtas (0,015 millimeter) mag wel gratis aan een klant meegegeven wanneer deze een primaire verpakking is voor losse levensmiddelen om voedselverspilling te voorkomen.
Voorbeelden van losse levensmiddelen die wel in een zeer dunne plastic tas mogen worden meegegeven aan klanten zijn:
- losse appels, sinaasappels en mandarijnen;
- losse winterpenen en tomaten.


  
Wat betekent het verbod voor u?
Bij de verkoop van producten is het vanaf 2016 verboden een gratis plastic tas mee te geven aan uw klant. Behalve wanneer uw product onder de uitzonderingen valt. `

Minimaliseer het aantal uitgegeven plastic tassen
- Kies ervoor om het aantal uit te geven plastic tassen te verminderen. Het beprijzen van tassen in combinatie met goede communicatie met personeel en klanten werkt: het leidt tot forse dalingen van het aantal uitgegeven draagtassen per persoon. Dit blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken en de Raad Nederlandse Detailhandel, eind 2013.
- Attendeer bijvoorbeeld uw klant bij de kassa op kosten van een tas en vraag “Kan het zo mee?”.

Stimuleer meermalig gebruik van draagtassen
- Voorkom eenmalig gebruik van draagtassen en bied daarbij meermalig te gebruiken draagtassen aan als alternatief.
- Stimuleer uw klanten om (altijd) een eigen draagtas mee te nemen. En beloon ze hiervoor, bijvoorbeeld door een leuke attentie mee te geven of een kleine korting.
 
 Vergoeding 
Uw voorraad plastic tassen kunt u opmaken: geef de plastic tassen tegen een vergoeding mee aan uw klanten. Voor de vergoeding schrijft de overheid geen minimumbedrag voor. Het richtbedrag voor een plastic tas is 25 eurocent. Een winkelier kan zelf de prijs van zijn plastic tas bepalen. De dikte van de tas of de waarde van het product in de tas kan hierbij een rol spelen.

BTW-tarief
Omdat u de tas verkoopt, draagt u hierover ook BTW af. Dit BTW-tarief brengt u aan uw klanten in rekening.
 
Aan de informatie in deze samenvatting kunt u geen rechten ontlenen.
De volledige tekst en meer informatie kunt u terugvinden op de website van de Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afval/ verpakkingen-en-verpakkingsafval

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compleet assortiment Paper2Paper artikelen

Naast de bekende merken hebben wij ook de private label Paper2Paper hygiene-artikelen.
Kwaliteit voor een scherpe prijs!

0903.025 Handdoekrol midi wit -Basic- (Paper2Paper)
0903.030 Handdoekrol midi blauw -Basic- (Paper2Paper)
0903.080 Handdoekrol midi -ECONOMY- (Paper2Paper)
0903.020 Handdoekrol klein wit -Basic-  (Paper2Paper)
0903.071 Handdoekrol middel -PROFI- (Paper2Paper)
0903.070 Handdoekrol klein -PROFI- (Paper2Paper)
0908.011 Toiletpapier Paper2Paper -Profi- 2-laags (pak @ 40 rol)
0903.005 Handdoekjes Z-vouw, Basic (Paper2Paper) 25 x 23cm
0903.003 Handdoekjes Z-vouw, 2-laags WIT, PROFI (Paper2Paper)
0903.010 Handdoekjes C-vouw, wit, Basic (Paper2Paper) 25 x 33cm

 
www.wikoverpakkingen.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.wikoverpakkingen.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren