Online catalogus
Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op Doordeweeks zijn wij bereikbaar van 09.00 uur - 17.00 uur
o 0252 217 533
PRIVACYVERKLARING
 
 
Via de website https://www.wikoverpakkingen.nl/ van Wiko-Papier en Plastics B.V. handelend onder de naam WIKO Verpakkingen worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonsgegevens verwerken wij dan ook op zorgvuldige wijze en wij dragen zorg voor de beveiliging hiervan.
 
Bij de verwerking van persoonsgegevens respecteren wij de eisen die de privacywet hieraan stelt. Dit betekent onder andere dat wij:

* u uitdrukkelijke om toestemming zullen vragen om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
* er alles aan zullen doen om onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
* passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
* uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.In deze privacyverklaring zullen wij voorts duidelijk uitleg geven over welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Persoonsgegevens en het gebruik daarvan

Wanneer u gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die u zelf invult door bijvoorbeeld een offerte aan te vragen, een  bestelling te plaatsen middels het aanmaken van een account):
* Voor- en achternaam
* Bedrijfsnaam
* B.T.W. nummer
* Kamer van Koophandel inschrijving
* E-mailadres
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* Betaalgegevens
* Aankoopgeschiedenis
* Inloggegevens van uw account

Voornoemde gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

* om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
* om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
* om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
* om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
* om (op individueel niveau) onze website, ons assortiment en onze dienstverlening online te verbeteren. Dit doen wij op basis van: uw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze * * website door bezoekers.

Verzamelen van informatie

Persoonsgegevens verzamelen wij op verschillende manieren. Zo kunt u bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen, waarbij wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden.

Daarnaast kunt u een account aanmaken op onze website waarmee u inzicht verkrijgt in uw bestellingen en deze bij kunt houden.

Verder is het mogelijk dat u ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen zodat we uw vraag of klacht in behandeling kunnen nemen.
Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook), bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen uw accountnaam zodat wij op uw bericht kunnen reageren.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op uw computer. 

Cookies op zich kunnen geen individuele gebruiker identificeren, maar slechts de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt door een willekeurig gegenereerde identificatiemarkering.

Bewaartermijnen voor persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de hiervoor genoemde doeleinden te realiseren.
 
Nieuwsbrief

Wij kunnen u, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht u geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Tevens heeft u de mogelijkheid om in uw account u af te melden voor de nieuwsbrief.
 
Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten[A5] .
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te zijn dat ze goed met uw gegevens omgaan.

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Wanneer wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector[A6] .

Inzage en wijzigen van uw gegevens en meeneembaarheid daarvan

Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kunt u deze te allen tijde wijzigen in uw account.

Wanneer u niet in het bezit bent van een account en toch graag uw persoonsgegevens in wilt zien of deze wilt laten verwijderen, dan wel gebruik wenst te maken van uw recht op meeneembaarheid van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice via de volgende gegevens:
 
Wiko Verpakkingen
Jagtlustkade 18
2171 AG Sassenheim
info@wikoverpakkingen.nl
 
Autoriteit Persoonsgegevens

Als u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens heeft, kunt u deze uiteraard aan ons voorleggen zodat we met u naar een oplossing kunnen zoeken. Dit laat onverlet dat de privacywetgeving u het recht biedt om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
 
Contactgegevens

Als u vragen hebt over uw privacy en/of deze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door te mailen naar info@wikoverpakkingen.nl of door contact met ons op te nemen via telefoonnummer 0252 217 533.  

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.
 
Deze privacyverklaring is opgesteld op 20 maart 2018 en nadien niet gewijzigd.
 
 
www.wikoverpakkingen.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.wikoverpakkingen.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren